Links til slægtsforskning

Slægtsforskning generelt

Arkiver

  • Statens Arkiver – med adgang til ArkivalierOnline
  • Arkivvejviseren – Fortegnelse over arkiver, der er medlem af landsorganisationerne SLA og ODA
  • Familysearch – Slægtsforskningsdatabase udarbejdet af mormonerne. Rummer 400-500 millioner personer fra hele verden. Basen indeholder både indtastede og indskannede arkivalier.

Dødsfald, kirkegårde og gravsteder

Ejendomshistorie

Se litteraturliste med links anvendt ved foredraget om ejendomshistorie oktober 2021

Kort og luftfotos

  • DigDag – digitalt atlas over Danmarks historisk-administrative geografi
  • Historiske kort på nettet – med adgang til bl.a. matrikelkort og topografiske kort
  • Danmark set fra luften – Det Kongelige Biblioteks samling af stort set alle danske luftfotos 1920-2000
  • Skråfoto – 1,3 millioner skråfotos af hele Danmark

Lægdsruller

Skifte- og fæsteuddrag

Stednavne

  • Danmarks Stednavne – Indeholder stednavne fra bogserien Danmarks Stednavne med hovedvægten på bebyggelsesnavne. Med kildehenvisninger.
  • Krabsens stednavnebase (krabsen.dk) – Indeholder 59881 danske stednavne og deres tilknytning til sogn, kommune og amt (i henhold til inddelingen fra 1970)

Forklaringer på gamle udtryk m.m.