Links til slægtsforskning

Slægtsforskning generelt

Arkiver

  • Statens Arkiver – med adgang til ArkivalierOnline
  • Arkivvejviseren – Fortegnelse over arkiver, der er medlem af landsorganisationerne SLA og ODA
  • Familysearch – Slægtsforskningsdatabase udarbejdet af mormonerne. Rummer 400-500 millioner personer fra hele verden. Basen indeholder både indtastede og indskannede arkivalier.

Dødsfald, kirkegårde og gravsteder

Kort og luftfotos

  • DigDag – digitalt atlas over Danmarks historisk-administrative geografi
  • Historiske kort på nettet – med adgang til bl.a. matrikelkort og topografiske kort
  • Danmark set fra luften – Det Kongelige Biblioteks samling af stort set alle danske luftfotos 1920-2000
  • Skråfoto – 1,3 millioner skråfotos af hele Danmark

Lægdsruller

Skifte- og fæsteuddrag

Stednavne

  • Danmarks Stednavne – Indeholder stednavne fra bogserien Danmarks Stednavne med hovedvægten på bebyggelsesnavne. Med kildehenvisninger.
  • Krabsens stednavnebase (krabsen.dk) – Indeholder 59881 danske stednavne og deres tilknytning til sogn, kommune og amt (i henhold til inddelingen fra 1970)

Forklaringer på gamle udtryk m.m.