Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling i SESF afholdes

Torsdag, den 17. marts 2022 kl. 1930
i Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Torvegade 47
Pris: 50 kr. (kvittering for billetkøb gælder som billet).

Dagsorden ifølge udsendt indkaldelse:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Kontingent
5. Valg
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

Efter generalforsamlingen og kaffen vil Jens Hagelskjær, SESF’s turleder, fortælle om en studietur til østaten Singapore, som han var med på i begyndelsen af marts 2019. Turen var tilrettelagt af ingeniørstuderende ved Aalborg Universitet, Esbjerg. Singapore er på størrelse med Falster og har knap 7 mill. indbyggere. Den hører til blandt en af de rigeste nationer i verden målt på BNP pr. indbygger, og den rummer verdens 4. største finanscenter og 4. største havn (målt på tonnage). Singapore er også meget andet end lige skattely, skibsfart og tursime mv., og dette vil der blive fortalt og vist billeder om.

Vi håber også at få tid til at kunne orientere om nogle af de forestående aktiviteter i foreningen.

Af hensyn til det praktiske arrangement bedes man købe en kaffebillet i arkivets webshop eller på arkivets læsesal. Den koster 50 kr. og dækker udgiften til kaffe og brød. “Billetsalget” er åbent.