Slægtsforskningscafé

Slægtsforskningscaféer

Torsdag, den 3. oktober, 7. november og 5. december 2019 kl. 16.30-18.00.

Sted: Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Pris: Gratis adgang for medlemmer af SESF. For ikke-medlemmer er prisen 50 kr. (medlemsskab af SESF til 50 kr. kan tegnes)

Da der stadig er interesse for slægtsforskningscaféerne, som typisk er medlemssammenkomster uden fast dagsorden, arrangeres der tre cafeer i første halvår 2019. På slægtsforskningscafeerne kan man møde andre slægtsforskere og lokalhistorikere, og spørge efter svar på egne udfordringer og/eller give gode råd videre. Repræsentanter fra SESFs bestyrelse vil være til stede.