Medlemsmøder

40-års jubilæum
Fredag den 14. april kl. 14-16
Sted: Esbjerg Byhistoriske Arkiv

SESF fylder 40 år, og en markering finder sted i Esbjerg Byhistoriske Arkiv. For-
eningens medlemmer vil blive indbudt til en hyggelig og interessant eftermiddag
fredag den 14. april i arkivets lokaler.