Afholdte arrangementer 2019

Juleafslutning i SESF
Torsdag, den 12. december kl. 19.30
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Julen er her jo lige om et øjeblik, men mon ikke en enkelt aften kan rives ud af kalenderen og bruges på en hyggelig aften i SESF? I hvert fald inviteres trofaste medlemmer til juleafslutning i Samlingssalen i Esbjerg Byhistoriske Arkiv. Tidl. skoleleder K. A. Gorritzen har sagt ja til at fortælle om sin barndoms jul i Vesterhavsgade – forberedelserne, afregning med købmanden og juleposen, adventstiden, i skolen som var Vestre, julehøjtiden i hjemmet, julegaverne, Zions Kirke og julemusikken. Søndagsskolens julefest for børnene efter jul, og besøg hos andre familier, hvor der blev danset om juletræ er noget af det, han kommer ind på i sin fortælling.
Der bydes på kaffe og te med julekringle, klejner, pebernødder og klementiner, og blandt deltagerne trækkes der lod om de juledekorationer, der har udsmykket bordene i aftenens løb. Selvfølgelig skal vi også synge nogle af julens salmer og sange, ligesom der vil blive orienteret om den kommende sæsons aktiviteter.
Pris: 50 kr. for medlemmer af SESF. For ikke-medlemmer er prisen 100 kr.

Fotos fra juleafslutning i SESF den 12. December 2019.
Find billederne under Arkiv/fotos

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Østerklev – et hus med en usædvanlig historie
Torsdag, den 14. november 2019 kl. 19.30
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske ArkivVed arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen og Inge Thygesen, Esbjerg

Østerklev er navnet på det statelige hus på Hjerting Strandvej 77. Det er tegnet af arkitekt C. H. Clausen og opført som privatbolig. Sådan fungerede det også frem til 1947, og sådan fungerer det også i dag, men fra 1947-ca. 1975 var det ejet af Mødrehjælpen for Ribe og Ringkøbing amter og fungerede som såkaldt svangrehjem, hvor gravide piger kunne få et diskret ophold. Fra 1976 og frem til 1989 var det rekonvalescenthjem for Ribe Amt, inden det blev nedlagt og bygningerne solgt til en privat køber. Det er ikke mindst om tiden som svangrehjem under Mødrehjælpen, der er fokus på i aftenens foredrag, som ledsages af billeder.
Pris: 75 kr. pr. person (entre plus kaffe og kage) for medlemmer af SESF. For ikke-medlemmer er prisen 125 kr.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Kirkebøger og folketællinger
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Torvegade 47
10. oktober 2019 kl. 16.30: Kirkebøger – ved Birgit Juul Kristensen)
24. oktober 2019 kl. 16.30: Folketællinger – ved Jørgen Dieckmann Rasmussen

  1. Ingen slægtsforskning uden kirkebøger og folketællinger, og da SESF i dette halvår ikke udbyder kursus i gotisk skrift for begyndere, hvor disse to kildetyper indgår, afholdes der i stedet to medlemsarrangementer om dem. Det vil bl.a. blive fortalt, hvordan man arbejder med de to kildetyper og vist mulige genveje til at finde rundt i dem.
    Pris: Det er gratis for medlemmer af SESF at deltage. For ikke-medlemmer koster det 50 kr., med mindre medlemskab tegnes.

    oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Gotisk håndskrift og administrationshistorie
Mandag kl. 16.30-18.00 den 7., 21. og 28. oktober (dvs. minus skolernes efterårsferie) samt den 4., 11., 18. og 25. november
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Ved arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Mange arbejder med slægtsforskning, men »møder hurtigt muren« ved mødet med den gotiske håndskrift, som blev anvendt helt frem til 1875 og endda længere i praksis. Selv om mange håndskrevne kilder bliver transskriberet og gjort tilgængelige på Internettet i dag, er det en gevinst for enhver slægtsforsker selv at kunne læse gotisk håndskrift. Derfor arrangerer Sydvestjysk Egns- og Slægtshistoriske Forening (SESF) og Esbjerg Byhistoriske Arkiv et kursus i gotisk håndskrift kombineret med administrationshistorie, så deltagerne også får et indblik i nogle af de mange mulige kilder, der venter på at blive brugt.
Kurset er arrangeret i samarbejde med Sydvestjysk Folkeuniversitet. Det er rettet mod fortsættere, men begyndere og let øvede kan godt koble sig på.
Pris: 700 kr. pr. person

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Værksted for lokal- og personalhistorie
Mandag kl. 19.00-21.00 den 7., 21. og 28. oktober (dvs. minus skolernes efterårsferie) samt den 4., 11., 18. og 25. november
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Ved arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Interesserer du dig for lokalhistorie, eller er du i gang med at finde din families rødder, er værksted for lokal- og personalhistorie lige kurset for dig. Syv mandag-aftener i oktober-november, dog undtagen skolernes efterårsferie, mødes aktive slægtsforskere og lokalhistorikere på arkivets læsesal. De arbejder med deres »egne emner«, men holder løbende hinanden underrettet om, hvordan arbejdet skrider fremad, og hvad de har fundet af interessante og givende oplysninger samt ikke mindst hvor!
Esbjerg Byhistoriske Arkiv og Sydvestjysk Egns- og Slægtshistoriske Forening (SESF) er gået sammen om kurset, som afvikles i samarbejde med Sydvestjysk Folkeuniversitet.
Pris: 700 kr. pr. person

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Slægtsforskningscaféer
Torsdag, den 3. oktober, 7. november og 5. december 2019 kl. 16.30-18.00
Sted: Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Interessen er stadig til stede for de såkaldte slægtsforskningscafeer, som SESF og Esbjerg Byhistoriske Arkiv afholder i fællesskab. På slægtsforskningscafeerne kan man spørge om hjælp til udfordringer, man har mødt i sit arbejde, eller man kan lade sig inspirere af andres fortællinger om gode kilder eller interessante fund.
Pris: Gratis adgang for medlemmer af SESF. For ikke-medlemmer er prisen 50 kr.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Søndagstur til Wellings Landsbymuseum
Søndag, den 15. september kl. 13.15-18.00

 Wellings Landsbymuseum i Lintrup er ét af de mest særprægede landsbymuseer i Danmark. Det rummer ting og sager, som man sædvanligvis kunne se i en landsby omkring år 1900. Det er kunstneren Søren Welling, som har bygget sin helt egen landsby af genbrugsmaterialer – sågar med en lille kirke, hvorfra han i øvrigt selv blev begravet efter sin død i 1996.
Søren Welling brugte 25 år af sit liv på at samle de tusindvis af genstande og brugte dem på at indrette forskellige miljøer, f.eks. en købmandsbutik med interiør fra 1930, degnens stue, barbersalon, bibliotek med 3.000 bøger og meget andet.
Program for turen kan afhentes i Esbjerg Byhistoriske Arkiv eller findes på arkivets hjemmeside.
Pris: 200 kr. pr. person for medlemmer af SESF og 250 kr. for ikke-medlemmer (medlemskab til 50 kr. kan tegnes).

Fotos fra udflugt den 15. september 2019.
Find billederne under Arkiv/fotos

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Kom godt i gang med slægtsforskning – og kom videre

Torsdag, den 26. september kl. 19.30
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Ved arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Mange danskere dyrker slægtsforskning, og i pauser i dagens program »jagter« de oplysninger om forfædrene. Dette foredrag er rettet mod nybegyndere i slægtsforskning eller mindre øvede. Der præsenteres en række databaser og hjemmesider, som gør det nemt at komme i gang og finde de helt grundlæggende oplysninger til slægtsforskning. Fordelen ved de indtastede oplysninger er bl.a., at man kan søge i dem uden at skulle kæmpe med »de mærkelige håndskriftsformer«, der blev brugt før formskriftens fremkomst.

Ønsker du at komme langt på kort tid, skal du begynde med dette foredrag.

Pris: 50 kr. pr. person, som betales ved indgangen.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

SESF’s sommerudflugt til Fur
Torsdag, den 6. juni 2019

Jo, du har læst rigtigt. Som noget nyt forsøger SESF at lægge sin udflugt på en hverdag. Det sker af flere grunde, bl.a. fordi det kan være svært at finde spisesteder på lørdage i foråret, men også fordi vi fornemmer, at de fleste af foreningens medlemmer har mulighed for at rive en hverdag ud af kalenderne.
Dette års sommerudflugt går til Limordsøen Fur. Den er kendt for sit øl, moler, fossiler, stejle klinter og smukke udsigter over land og ord. Et landskab skabt af kiselalger, vulkansk aske, is, vand og mennesker. Udflugtsprogrammets højdepunkt vil være en 2-timers tur i bussen, hvor den lokale guide vil indvi os i øens historie og ikke
mindst dens særegne natur. Der bliver to stop undervejs: Det ene ved Langstedhuller, hvor vi skal se og nyde de godt 20 m høje kystklinter. Det andet ved Stendal Høje, også kaldet Bette Jens’Hyw (75 m over havet), hvor der er udsigt over det meste af øen og
det nordlige Salling samt til Livø, Himmerlandskysten og Mors.
Pris: 750 kr. for medlemmer af SESF. For ikke-medlemmer er prisen 800 kr. Prisen inkluderer drikkevarer til middagen på Restaurant Søgården.

Fotos fra sommerudflugten til Fur den 6. juni 2019.
Find billederne under Arkiv/fotos

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Sejltur på Haderslev Fjord

SESFs Forårstur

Søndag, den 28. april 2019

Detaljeret program med priser og tider foreligger til SESFs generalforsamling

Sejltur den naturskønne Haderslev Fjord, der er en ca. 15 km lang, smal og bugtet fjord, der fra Lillebælt skærer sig ind i østlige Sønderjylland. I årene 1864 – 1920 var fjorden og den del af Sønderjylland et udkantsområde i det preussiske rige. Øen Årø for enden af fjorden var således rigets nordligste ø.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Generalforsamling i SESF

Tid: Torsdag den 14. marts 2019 kl. 19.30

Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Pris: Deltagelse i generalforsamlingen er gratis. Deltagelse i kaffebord koster 50 kr. SESF afholder generalforsamling i henhold til vedtægterne.

Efter generalforsamlingen er der kaffebord, og i pausen er der mulighed for at betale kontingent for 2019. Der vil desuden være lodtrækning om en række præmier blandt de, der fornyer kontingent den pågældende aften.

Aftenen sluttes af med den sidste del af foredraget om rejsen til Indien, som SESF’s formand Jørgen Dieckmann Rasmussen, begyndte ved juleafslutningen i 2018.

Generalforsamlingen er åben for medlemmer, men ønsker man at deltage i kaffebordet, skal man af hensyn til det praktiske arrangement på forhånd købe kaffebilletter á 50 kr. Billetsalg i Læsesalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv i åbningstiden eller i arkivets webshop fra 8. januar 2019

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Om “stater” og andre nyttige hjælpemidler for slægtsforskere og lokalhistorikere

Ved arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Tid: Torsdag den 21. februar 2019 kl. 19.30

Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Pris: Gratis adgang for medlemmer af SESF. For ikke-medlemmer er prisen 50 kr. (medlemsskab af SESF til 50 kr. kan tegnes)

Begrebet “stat” kan let lede tankerne hen på noget andet end det, der tænkes på i denne sammenhæng: Oplysninger om personer, der har arbejdet/er uddannet inden for samme fag. Har man fx håndværkere, gartnere, vognmænd, mejeribestyrere eller mejerister m.m. i familien, kan man være heldig at finde biografier af dem i de værker, der går under betegnelsen “stater”. Som regel vil man kunne se, hvor de har opholdt sig hvornår – og hvor de havde arbejdet tidligere. På den måde kan man finde oplysninger om opholdssteder, man måske ellers ville tabe. 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Ejendomshistorie i Sønderjylland

Ved vagtmester Leo Vinther Pedersen, Rigsarkivet i Aabenraa
Tid: Torsdag den 14. februar 2019 kl. 19.30
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Pris: 50 kr. for medlemmer af SESF. For ikke-medlemmer er prisen 100 kr. (medlemsskab af SESF til 50 kr. kan tegnes)
Hvis man synes, ejendomshistorie i almindelighed er svært, er ejendomshistorie i Sønderjylland en disciplin helt for sig selv. Kilderne er anderledes – og dertil ofte ført på tysk. Esbjerg Byhistoriske Arkiv har derfor inviteret Leo Vinther Pedersen, der er specialist på området, til Esbjerg for at holde foredrag om emnet og give en introduktion til de helt centrale kilder. Der bliver desuden lejlighed til at stille spørgsmål.
Arrangeret i et samarbejde mellem Sydvestjysk Egns- og Slægtshistoriske Forening (SESF), Esbjerg Byhistoriske Arkiv og Sydvestjysk Folkeuniversitet. Der kræves ikke forhåndstilmelding – entreen betales ved indgangen.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Kom godt i gang med slægtsforskning – og kom videre

Ved arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Tid: Søndag den 3. februar kl. 14.00
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Pris: 50 kr. for medlemmer af SESF. For ikke-medlemmer er prisen 100 kr. (medlemsskab til 50 kr. af SESF kan tegnes)

Mange danskere dyrker slægtsforskning, og i pauser i dagens program “jagter” de oplysninger om forfædrene.
Dette foredrag er rettet mod nybegyndere eller mindre øvede slægtsforskere. Der præsenteres en række databaser og hjemmesider, som gør det nemt at komme i gang og finde de helt grundlæggende oplysninger til slægtsforskning. Fordelen ved de indtastede oplysninger er bl.a., at man kan søge i dem uden at skulle kæmpe med “de mærkelige håndskriftsformer”, der blev brugt før formskriftens fremkomst
Arrangeret i et samarbejde mellem Sydvestjysk Egns- og Slægtshistoriske Forening (SESF), Esbjerg Byhistoriske Arkiv og Sydvestjysk Folkeuniversitet. Der kræves ikke forhåndstilmelding – entreen betales ved indgangen.
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Gotisk håndskrift i kirkebøger og folketællinger (begyndere)

Syv mandage i februar og marts 2019, kl. 16.30-18.00 (kursusfri i skolernes vinterferie, uge 7).
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Underviser: Bibliotekar Birgit Juul Kristensen
Pris: 700 kr.

Med dette kursus giver Folkeuniversitetet og Sydvestjysk Egns- og Slægtshistorisk Forening (SESF) deltagerne en grundlæggende indføring i de to vigtigste kilder til slægtsforskning: Kirkebøger og folketællinger. Uden deres oplysninger er det svært at forske i slægtens historie. Men hvor finder man kirkebøger og folketællinger, hvordan arbejder man med dem, og – ikke mindst – hvordan får man tydet de gotiske bogstaver, som officielt blev anvendt helt frem til 1875. Alt dette giver kurset en indføring i.

Tilmelding: Kurset er arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitetet, men rent praktisk tilmelder man sig til Esbjerg Byhistoriske Arkiv pr. mail til byhistoriskarkiv@esbjergkommune.dk eller tlf. 7616 3900. Betaling sker i forbindelse med første kursusgang.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Gotisk håndskrift fra kilder til familiens liv og levned (fortsættere)

Syv mandage i februar og marts 2019, kl. 16.30-18.00 (kursusfri i skolernes vinterferie, uge 7.)
Sted: Læsesalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Underviser: Arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen
Pris: 700 kr.

Når slægtsforskeren fra kirkebøger og folketællinger kender navnene på familiens medlemmer og ved, hvor de boede og kender lidt til deres liv, følger næste skridt: Hvordan formede deres liv sig, for mændenes vedkommende, blev de taget til soldat, blev de husmænd eller gårdmænd, eller valgte de at udvandre? Eller hvad indebar det, når der i folketællingen står »fattiglem« eller i kirkebogen, at personen døde ved en brand? Og hvad efterlod de sig egentlig ved deres død?

Kurset giver eksempler på nogle af de mange kilder, som kan være med til at tegne et billede af slægtens medlemmer og sætte kød på det “skelet”, slægtsforskeren har fra kirkebøger og folketællinger. Desuden vil der blive fortalt, hvordan man finder kilderne, samt ikke mindst øvet i at læse længere, gotiske håndskrifter.

Tilmelding: Kurset er arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitetet, men rent praktisk tilmelder man sig til Esbjerg Byhistoriske Arkiv pr. mail til byhistoriskarkiv@esbjergkommune.dk eller tlf. 7616 3900. Betaling sker i forbindelse med første kursusgang.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Værksted for lokal- og personalhistorie

Ved arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Syv mandage i februar og marts 2019 kl. 19.00-21.00 (kursusfri i skolernes vinterferie, uge 7)
Sted: Læsesalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Pris: 700 kr.

Interesserer du dig for i lokalhistorie, eller er du i gang med at finde din families rødder, er værksted for lokal- og personalhistorie lige kurset for dig.

Mandag aftener fra begyndelsen af februar til udgangen af marts, dog med undtagelse af skolernes vinterferie, mødes aktive lokalhistorikere og slægtsforskere på arkivets læsesal. De arbejder med individuelle emner, men holder løbende hinanden underrettet om, hvad der arbejdes med, og hvordan det går.

Tilmelding: Kurset er arrangeret i samarbejde mellem Sydvestjysk Egns- og Slægtshistoriske Forening (SESF), Esbjerg Byhistoriske Arkiv og Sydvestjysk Folkeuniversitet, men rent praktisk tilmelder man sig til Esbjerg Byhistoriske Arkiv pr. mail til byhistoriskarkiv@esbjergkommune.dk eller tlf. 7616 3900.

Betaling sker i forbindelse med første kursusgang.