Afholdte arrangementer 2019

SESF’s Sommerudflugt til Fur

Tid: Torsdag den 6. juni 2019

Jo, du har læst rigtigt. Som noget nyt forsøger SESF at lægge sin udflugt på en hverdag. Det sker af flere grunde, bl.a. fordi det kan være svært at finde spisesteder på lørdage i foråret, men også fordi vi fornemmer, at de fleste af foreningens medlemmer har mulighed for at rive en hverdag ud af kalenderne.
Detaljeret program med priser og tider foreligger til SESF’s generalforsamling.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Sejltur på Haderslev Fjord

SESFs Forårstur

Søndag, den 28. april 2019

Detaljeret program med priser og tider foreligger til SESFs generalforsamling

Sejltur den naturskønne Haderslev Fjord, der er en ca. 15 km lang, smal og bugtet fjord, der fra Lillebælt skærer sig ind i østlige Sønderjylland. I årene 1864 – 1920 var fjorden og den del af Sønderjylland et udkantsområde i det preussiske rige. Øen Årø for enden af fjorden var således rigets nordligste ø.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Generalforsamling i SESF

Tid: Torsdag den 14. marts 2019 kl. 19.30

Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Pris: Deltagelse i generalforsamlingen er gratis. Deltagelse i kaffebord koster 50 kr. SESF afholder generalforsamling i henhold til vedtægterne.

Efter generalforsamlingen er der kaffebord, og i pausen er der mulighed for at betale kontingent for 2019. Der vil desuden være lodtrækning om en række præmier blandt de, der fornyer kontingent den pågældende aften.

Aftenen sluttes af med den sidste del af foredraget om rejsen til Indien, som SESF’s formand Jørgen Dieckmann Rasmussen, begyndte ved juleafslutningen i 2018.

Generalforsamlingen er åben for medlemmer, men ønsker man at deltage i kaffebordet, skal man af hensyn til det praktiske arrangement på forhånd købe kaffebilletter á 50 kr. Billetsalg i Læsesalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv i åbningstiden eller i arkivets webshop fra 8. januar 2019

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Om “stater” og andre nyttige hjælpemidler for slægtsforskere og lokalhistorikere

Ved arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Tid: Torsdag den 21. februar 2019 kl. 19.30

Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Pris: Gratis adgang for medlemmer af SESF. For ikke-medlemmer er prisen 50 kr. (medlemsskab af SESF til 50 kr. kan tegnes)

Begrebet “stat” kan let lede tankerne hen på noget andet end det, der tænkes på i denne sammenhæng: Oplysninger om personer, der har arbejdet/er uddannet inden for samme fag. Har man fx håndværkere, gartnere, vognmænd, mejeribestyrere eller mejerister m.m. i familien, kan man være heldig at finde biografier af dem i de værker, der går under betegnelsen “stater”. Som regel vil man kunne se, hvor de har opholdt sig hvornår – og hvor de havde arbejdet tidligere. På den måde kan man finde oplysninger om opholdssteder, man måske ellers ville tabe. 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Ejendomshistorie i Sønderjylland

Ved vagtmester Leo Vinther Pedersen, Rigsarkivet i Aabenraa
Tid: Torsdag den 14. februar 2019 kl. 19.30
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Pris: 50 kr. for medlemmer af SESF. For ikke-medlemmer er prisen 100 kr. (medlemsskab af SESF til 50 kr. kan tegnes)
Hvis man synes, ejendomshistorie i almindelighed er svært, er ejendomshistorie i Sønderjylland en disciplin helt for sig selv. Kilderne er anderledes – og dertil ofte ført på tysk. Esbjerg Byhistoriske Arkiv har derfor inviteret Leo Vinther Pedersen, der er specialist på området, til Esbjerg for at holde foredrag om emnet og give en introduktion til de helt centrale kilder. Der bliver desuden lejlighed til at stille spørgsmål.
Arrangeret i et samarbejde mellem Sydvestjysk Egns- og Slægtshistoriske Forening (SESF), Esbjerg Byhistoriske Arkiv og Sydvestjysk Folkeuniversitet. Der kræves ikke forhåndstilmelding – entreen betales ved indgangen.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Kom godt i gang med slægtsforskning – og kom videre

Ved arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Tid: Søndag den 3. februar kl. 14.00
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Pris: 50 kr. for medlemmer af SESF. For ikke-medlemmer er prisen 100 kr. (medlemsskab til 50 kr. af SESF kan tegnes)

Mange danskere dyrker slægtsforskning, og i pauser i dagens program “jagter” de oplysninger om forfædrene.
Dette foredrag er rettet mod nybegyndere eller mindre øvede slægtsforskere. Der præsenteres en række databaser og hjemmesider, som gør det nemt at komme i gang og finde de helt grundlæggende oplysninger til slægtsforskning. Fordelen ved de indtastede oplysninger er bl.a., at man kan søge i dem uden at skulle kæmpe med “de mærkelige håndskriftsformer”, der blev brugt før formskriftens fremkomst
Arrangeret i et samarbejde mellem Sydvestjysk Egns- og Slægtshistoriske Forening (SESF), Esbjerg Byhistoriske Arkiv og Sydvestjysk Folkeuniversitet. Der kræves ikke forhåndstilmelding – entreen betales ved indgangen.
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Gotisk håndskrift i kirkebøger og folketællinger (begyndere)

Syv mandage i februar og marts 2019, kl. 16.30-18.00 (kursusfri i skolernes vinterferie, uge 7).
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Underviser: Bibliotekar Birgit Juul Kristensen
Pris: 700 kr.

Med dette kursus giver Folkeuniversitetet og Sydvestjysk Egns- og Slægtshistorisk Forening (SESF) deltagerne en grundlæggende indføring i de to vigtigste kilder til slægtsforskning: Kirkebøger og folketællinger. Uden deres oplysninger er det svært at forske i slægtens historie. Men hvor finder man kirkebøger og folketællinger, hvordan arbejder man med dem, og – ikke mindst – hvordan får man tydet de gotiske bogstaver, som officielt blev anvendt helt frem til 1875. Alt dette giver kurset en indføring i.

Tilmelding: Kurset er arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitetet, men rent praktisk tilmelder man sig til Esbjerg Byhistoriske Arkiv pr. mail til byhistoriskarkiv@esbjergkommune.dk eller tlf. 7616 3900. Betaling sker i forbindelse med første kursusgang.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Gotisk håndskrift fra kilder til familiens liv og levned (fortsættere)

Syv mandage i februar og marts 2019, kl. 16.30-18.00 (kursusfri i skolernes vinterferie, uge 7.)
Sted: Læsesalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Underviser: Arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen
Pris: 700 kr.

Når slægtsforskeren fra kirkebøger og folketællinger kender navnene på familiens medlemmer og ved, hvor de boede og kender lidt til deres liv, følger næste skridt: Hvordan formede deres liv sig, for mændenes vedkommende, blev de taget til soldat, blev de husmænd eller gårdmænd, eller valgte de at udvandre? Eller hvad indebar det, når der i folketællingen står »fattiglem« eller i kirkebogen, at personen døde ved en brand? Og hvad efterlod de sig egentlig ved deres død?

Kurset giver eksempler på nogle af de mange kilder, som kan være med til at tegne et billede af slægtens medlemmer og sætte kød på det “skelet”, slægtsforskeren har fra kirkebøger og folketællinger. Desuden vil der blive fortalt, hvordan man finder kilderne, samt ikke mindst øvet i at læse længere, gotiske håndskrifter.

Tilmelding: Kurset er arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitetet, men rent praktisk tilmelder man sig til Esbjerg Byhistoriske Arkiv pr. mail til byhistoriskarkiv@esbjergkommune.dk eller tlf. 7616 3900. Betaling sker i forbindelse med første kursusgang.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Værksted for lokal- og personalhistorie

Ved arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Syv mandage i februar og marts 2019 kl. 19.00-21.00 (kursusfri i skolernes vinterferie, uge 7)
Sted: Læsesalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Pris: 700 kr.

Interesserer du dig for i lokalhistorie, eller er du i gang med at finde din families rødder, er værksted for lokal- og personalhistorie lige kurset for dig.

Mandag aftener fra begyndelsen af februar til udgangen af marts, dog med undtagelse af skolernes vinterferie, mødes aktive lokalhistorikere og slægtsforskere på arkivets læsesal. De arbejder med individuelle emner, men holder løbende hinanden underrettet om, hvad der arbejdes med, og hvordan det går.

Tilmelding: Kurset er arrangeret i samarbejde mellem Sydvestjysk Egns- og Slægtshistoriske Forening (SESF), Esbjerg Byhistoriske Arkiv og Sydvestjysk Folkeuniversitet, men rent praktisk tilmelder man sig til Esbjerg Byhistoriske Arkiv pr. mail til byhistoriskarkiv@esbjergkommune.dk eller tlf. 7616 3900.

Betaling sker i forbindelse med første kursusgang.