Afholdte arrangementer 2019

Kom godt i gang med slægtsforskning – og kom videre.
Søndag den 3. februar kl. 14.00
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv.
Ved arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv.
ange danskere dyrker slægtsforskning, og i pauser i dagens program »jagter« de oplysninger om forfædrene. Dette foredrag er rettet mod nybegyndere i slægtsforskning eller mindre øvede. Der præsenteres en række databaser og hjemmesider, som gør det nemt at komme i gang og finde de helt grundlæggende oplysninger til slægtsforskning. Fordelen ved de indtastede oplysninger er bl.a., at man kan søge i dem uden at skulle kæmpe med »de mærkelige håndskriftsformer«, der blev brugt før formskriftens fremkomst.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Gotisk håndskrift i kirkebøger og folketællinger (begyndere)
Syv mandage i februar og marts 2019 kl. 16.30-18.00 (kursusfri i skolernes vinterferie uge 7)
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Underviser: Bibliotekar Birgit Juul Kristensen.
Grundlæggende kursus arrangeret af Folkeuniversitetet og Sydvestjysk Egns- og Slægtshistorisk Forening (SESF) , hvor der blev givet en indføring i de to vigtigste kilder til slægtsforskning: Kirkebøger og folketællinger. Uden deres oplysninger er det svært at forske i slægtens historie. Men hvor finder man kirkebøger og folketællinger, hvordan arbejder man med dem, og – ikke mindst – hvordan får man tydet de gotiske bogstaver, som officielt blev anvendt helt frem til 1875. Alt dette gav kurset en indføring i.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Gotisk håndskrift fra kilder til familiens liv og levned (fortsættere).
Gotisk håndskrift og administrationshistorie
Syv mandage i februar og marts 2019 kl. 16.30-18.00 (kursusfri i skolernes vinterferie uge 7)
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Underviser: Jørgen Dieckmann Rasmussen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Når slægtsforskeren fra kirkebøger og folketællinger kender navnene på familiens medlemmer og ved, hvor de boede og kender lidt til deres liv, følger næste skridt: Hvordan formede deres liv sig, for mændenes vedkommende, blev de taget til soldat, blev de husmænd eller gårdmænd, eller valgte de at udvandre? Eller hvad indebar det, når der i folketællingen står »fattiglem« eller i kirkebogen, at personen døde ved en brand? Og hvad efterlod de sig egentlig ved deres død?

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Værksted for lokal- og personalhistorie
Syv mandage i februar og marts 2019 kl. 19.00-21.00 (kursusfri i skolernes vinterferie, uge 7)
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Ved arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Ejendomshistorie i Sønderjylland
Torsdag den 14. februar 2019 kl. 19.30.
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv.
Ved vagtmester Leo Vinther Pedersen, Rigsarkivet i Aabenraa.
Hvis man synes, ejendomshistorie i almindelighed er svært, er ejendomshistorie i Sønderjylland en disciplin helt for sig selv. Kilderne er anderledes – og dertil ofte ført på tysk. Esbjerg Byhistoriske Arkiv havde derfor inviteret Leo Vinther Pedersen, der er specialist på området, til Esbjerg for at holde foredrag om emnet og give en introduktion til de helt centrale kilder. Der var desuden lejlighed til at stille spørgsmål.
Arrangeret i et samarbejde mellem Sydvestjysk Egns- og Slægtshistoriske Forening (SESF), Esbjerg Byhistoriske Arkiv og Sydvestjysk Folkeuniversitet.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Om “stater” og andre nyttige hjælpemidler for slægtsforskere og lokalhistorikere
Torsdag den 21. februar 2019 kl. 19.30
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Ved arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv.
Begrebet “stat” kan let lede tankerne hen på noget andet end det, der tænkes på i denne sammenhæng: Oplysninger om personer, der har arbejdet/er uddannet inden for samme fag. Har man fx håndværkere, gartnere, vognmænd, mejeribestyrere eller mejerister m.m. i familien, kan man være heldig at finde biografier af dem i de værker, der går under betegnelsen “stater”. Som regel vil man kunne se, hvor de har opholdt sig hvornår – og hvor de havde arbejdet tidligere. På den måde kan man finde oplysninger om opholdssteder, man måske ellers ville tabe. 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Generalforsamling i SESF
Torsdag den 14. marts 2019 kl. 19.30
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Efter generalforsamlingen var der kaffebord, og i pausen var der mulighed for at betale kontingent for 2019.
Aftenen sluttede med den sidste del af fordraget om rejsen til Indien, som SESF’s formand Jørgen Dieckmann Rasmussen begyndte ved juleafslutningen i 2018.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

SESF’s forårstur: Sejltur på Haderslev Fjord
Søndag,  28. april 2019
Sejltur på den naturskønne Haderslev Fjord, der er en ca. 15 km lang, smal og bugtet fjord, der fra Lillebælt skærer sig ind i østlige Sønderjylland. I årene 1864 – 1920 var fjorden og den del af Sønderjylland et udkantsområde i det preussiske rige. Øen Årø for enden af fjorden var således rigets nordligste ø.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

SESF’s sommerudflugt til Fur
Torsdag, den 6. juni 2019
SESF besluttedes som noget nyt at lægge sin udflugt på en hverdag.
Dette års sommerudflugt gik til Limfjordsøen Fur. Den er kendt for sit øl, moler, fossiler, stejle klinter og smukke udsigter over land og fjord. Et landskab skabt af kiselalger, vulkansk aske, is, vand og mennesker. Udflugtsprogrammets højdepunkt var en 2-timers tur i bussen, hvor den lokale guide indviede os i øens historie og ikke
mindst dens særegne natur. Der var to stop undervejs: Det ene ved Langstedhuller, hvor vi så de godt 20 m høje kystklinter. Det andet ved Stendal Høje, også kaldet Bette Jens’Hyw (75 m over havet), hvor der i godt vejr er udsigt over det meste af øen og
det nordlige Salling samt til Livø, Himmerlandskysten og Mors. Denne dag bød dog på et voldsomt regnvejr, så kun få vovede sig ud af bussen og op på højen.
Dagen sluttede med middag på Restaurant Søgaarden i Sunds, inden bussen satte kursen mod Esbjerg.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Søndagstur til Wellings Landsbymuseum
Søndag, den 15. september kl. 13.15-18.00
 Wellings Landsbymuseum i Lintrup er ét af de mest særprægede landsbymuseer i Danmark. Det rummer ting og sager, som man sædvanligvis kunne se i en landsby omkring år 1900. Det er kunstneren Søren Welling, som har bygget sin helt egen landsby af genbrugsmaterialer – sågar med en lille kirke, hvorfra han i øvrigt selv blev begravet efter sin død i 1996.
Søren Welling brugte 25 år af sit liv på at samle de tusindvis af genstande og brugte dem på at indrette forskellige miljøer, f.eks. en købmandsbutik med interiør fra 1930, degnens stue, barbersalon, bibliotek med 3.000 bøger og meget andet

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Kom godt i gang med slægtsforskning – og kom videre.
Torsdag den 26. september kl. 19.30.
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv.
Ved arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Gotisk håndskrift og administrationshistorie
Mandage kl. 16.30-18.00 den 7., 21. og 28. oktober (dvs. minus skolernes efterårsferie) samt den 4., 11., 18. og 25. november
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Ved arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Værksted for lokal- og personalhistorie
Mandage kl. 19.00-21.00 den 7., 21. og 28. oktober (dvs. minus skolernes efterårsferie) samt den 4., 11., 18. og 25. november
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Ved arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Slægtsforskningscafé
Torsdag den 3. oktober, 2019 kl. 16.30-18.00
Torsdag den 7. november, 2019 kl. 16.30-18.00
Torsdag den 5. december, 2019 kl. 16.30-18.00
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv.
Slægtsforskercaféen er den månedlige sammenkomst for slægtsforskere. Der er ingen dagsorden, men der er mulighed for at spørge om hvad som helst.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Kirkebøger og folketællinger
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Torvegade 47
10. oktober 2019 kl. 16.30: Kirkebøger – ved Birgit Juul Kristensen)
24. oktober 2019 kl. 16.30: Folketællinger – ved Jørgen Dieckmann Rasmussen
Ingen slægtsforskning uden kirkebøger og folketællinger, og da SESF i dette halvår ikke udbyder kursus i gotisk skrift for begyndere, hvor disse to kildetyper indgår, afholdes der i stedet to medlemsarrangementer om dem. Der blev fortalt om, hvordan man arbejder med de to kildetyper og vist mulige genveje til at finde rundt i dem.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Østerklev – et hus med en usædvanlig historie
Torsdag, den 14. november 2019 kl. 19.30
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv.
Foredrag ved arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen og Inge Thygesen, Esbjerg.
Østerklev er navnet på det statelige hus på Hjerting Strandvej 77. Det er tegnet af arkitekt C. H. Clausen og opført som privatbolig. Sådan fungerede det også frem til 1947, og sådan fungerer det også i dag, men fra 1947-ca. 1975 var det ejet af Mødrehjælpen for Ribe og Ringkøbing amter og fungerede som såkaldt svangrehjem, hvor gravide piger kunne få et diskret ophold. Fra 1976 og frem til 1989 var det rekonvalescenthjem for Ribe Amt, inden det blev nedlagt og bygningerne solgt til en privat køber. Det er ikke mindst om tiden som svangrehjem under Mødrehjælpen, der er fokus på i aftenens foredrag, som ledsages af billeder.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Juleafslutning i SESF
Torsdag, den 12. december kl. 19.30
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv
En hyggelig aften i SESF, hvor trofaste medlemmer var inviteret til juleafslutning i Samlingssalen i Esbjerg Byhistoriske Arkiv. Tidl. skoleleder K. A. Gorritzen fortalte om sin barndoms jul i Vesterhavsgade – forberedelserne, afregning med købmanden og juleposen, adventstiden, i skolen som var Vestre, julehøjtiden i hjemmet, julegaverne, Zions Kirke og julemusikken. Søndagsskolens julefest for børnene efter jul, og besøg hos andre familier, hvor der blev danset om juletræ er noget af det, han kommer ind på i sin fortælling.
Der blev budt på kaffe og te med julekringle, klejner, pebernødder og klementiner, og blandt deltagerne blev der trukket lod om de juledekorationer, der udsmykkede bordene i aftenens løb. Vi sang et par af julens salmer og sange, ligesom der blev orienteret om den kommende sæsons aktiviteter.