Afholdte arrangementer 2023

Slægtsforskningens nye veje
Torsdag, den 9. marts 2023.
Ved cand.phil. Svend Erik Christiansen, Brabrand.

SESF havde besøg af Svend Erik Christiansen, som fortalte om slægtsforskningens nye veje. Vi kan nu bl.a. søge på tværs af alle folketællinger 1787-1930 og alle kirkebøger 1814-1918, men også søge i nye registre til andre centrale kilder. Mange digitaliserede bøger og aviser er blevet tilgængelige, og via DNA-test kan vi tjekke vores egen slægtsforskning.

Slægtsforskningscafé
Torsdag, den 3. februar 2023 kl. 16.30. Tema: Kirkebøger
Torsdag, den 2. marts 2023 kl. 16.30. Tema: Folketællinger

Generalforsamling i SESF
Torsdag den 23. marts 2022 kl. 19.30.
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Torvegade 47.
Pris: 50 kr. (kvittering for billetkøb gælder som billet).
Dagsorden ifølge udsendt indkaldelse:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Kontingent
5. Valg
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

Referat fra generalforsamlingen kommer senere

Gotisk skrift og administrationshistorie – kursus
Ved arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Mandage kl. 16.30-18.00 den 6., 20., og 27. februar samt 6., 13., 20., og 27. marts 2023

Værksted for lokal- og personalhistorie – kursus
Ved arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Mandage kl. 19.00-21.00 den 6., 20., og 27. februar samt 6., 13., 20., og 27. marts 2023