Afholdte arrangementer 2022

Kom godt i gang med slægtsforskning – og kom videre
Søndag, den 23. januar 2022 kl. 14.00. Sted: Samlingssalen, Esbjerg
Byhistoriske Arkiv. Ved arkivchef, cand.mag. Jørgen Dieckmann Rasmussen, Esbjerg
Byhistoriske Arkiv.
Arrangeret i samarbejde med Sydvestjysk Folkeuniversitet.
Ideen bag foredraget er at vise, hvor man finder hvad, og hvordan man kommer i gang uden at skulle betale en formue. Faktisk behøver man ikke at bruge mere end de 50 kr., det koster for medlemmer af Sydvestjysk Egns- og Slægtshistorisk Forening (SESF) at deltage. For ikke-medlemmer er entreen 100 kr. – men medlemsskab til 50 kr. kan tegnes ved indgangen.

Slægtsforskningscafé
Torsdag, den 3. februar 2022 kl. 16.30
Torsdag, den 3. marts 2022 kl. 16.30
Torsdag, den 7. april 2022 kl. 16.30
Sted: samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv.
Slægtsforskercaféen er den månedlige sammenkomst for slægtsforskere. Der er ingen dagsorden, men der er mulighed for at spørge om hvad som helst.
Pris: Gratis for medlemmer af SESF. Ikke-medlemmer betaler 50 kr. ved indgangen, men medlemskab kan tegnes.

Mediestream – Prøv lykken i næsten 35.464.209 avissider
Torsdag, den 24. februar 2022 kl. 19.30. Sted: Samlingssalen, Esbjerg
Byhistoriske Arkiv. Ved arkivchef, cand.mag. Jørgen Dieckmann Rasmussen, Esbjerg
Byhistoriske Arkiv.
Medlemsmøde.
Danske aviser er blevet digitaliserede og er søgbare på Internettet, og alle aviser ældre end 100 år (dvs. udkommet til og med 1922) kan man søge i hjemmefra. 100-års reglen skyldes bl.a. copyright-reglerne.
Alle aviser kan ses på Det Kongelige Biblioteks afdelinger i København eller Århus, men er det ikke muligt at besøge de to afdelinger, og er man indstillet på at arbejde med mindre, kan det anbefales at prøve lykken i de såkaldte ejerløse aviser – det vil sige aviser der ikke blev overtaget af andre aviser, da de lukkede. De kan søges på biblioteker og arkiver med en særlig abonnement-ordning. Det gælder f.eks. Esbjerg Bibliotekernes afdelinger og Esbjerg Byhistoriske Arkiv. På den måde kan man søge i aviser frem til 1972 – på biblioteket eller arkivets læsesal.
Det er gratis for medlemmer af SESF at deltage. For ikke-medlemmer er prisen 50 kr.

Gotisk skrift og administrationshistorie – kursus
Ved arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Mandage kl. 16.30-18.00 den 24. og 31. januar, 7., 21. og 28. februar samt 7. og 14. marts 2022

Værksted for lokal- og personalhistorie – kursus
Ved arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Mandage kl. 19.00-21.00 den 24. og 31. januar, 7., 21. og 28. februar samt 7. og 14. marts 2022

Generalforsamling i SESF
Torsdag den 17. marts 2022 kl. 19.30.
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Torvegade 47.
Pris: 50 kr. (kvittering for billetkøb gælder som billet).
Dagsorden ifølge udsendt indkaldelse:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Kontingent
5. Valg
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt
Efter generalforsamlingen og kaffen vil Jens Hagelskjær, SESF’s turleder, fortælle om en studietur til østaten Singapore, som han var med på i begyndelsen af marts 2019. Turen var tilrettelagt af ingeniørstuderende ved Aalborg Universitet, Esbjerg. Singapore er på størrelse med Falster og har knap 7 mill. indbyggere. Den hører til blandt en af de rigeste nationer i verden målt på BNP pr. indbygger, og den rummer verdens 4. største finanscenter og 4. største havn (målt på tonnage). Singapore er også meget andet end lige skattely, skibsfart og tursime mv., og dette vil der blive fortalt og vist billeder om.

FamilySearch – medlemsaften
Torsdag den 24. marts 2022 kl. 19.30.
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Torvegade 47.
Family Search er et uundværligt værktøj for enhver slægtsforsker, for hjemmesidens
mange data gør det ofte muligt at finde oplysninger om slægtninge i ind- og udland,
man ellers leder – eller har ledt – forgæves efter.
Hjemmesiden familysearch.org har inden for det sidste års tid fået nyt udseende og er blevet anderledes at arbejde med. SESF har derfor bedt Anne Hagemann, der er leder
af Mormonkirkens Slægtsforskningscenter i Esbjerg, fortælle om hjemmesiden og vise, hvordan den er at arbejde med. Endvidere vil hun fortælle om mulighederne for at benytte Mormonkirkes Slægtsforskningscenter.

Forårstur til Humlemagasinet i Harndrup på Fyn
Lørdag, den 23. april 2022
Humlemagasinet er et privat museum, som rummer flere interessante ting. Et historisk dukkemuseum, Sigfred Pedersen museet, Humlemuseet samt en historisk udstilling, der p.t. handler om Dronningens 50 års jubilæum som regent.
Se programmet her.