Foreningens historie

Sydvestjysk Egns- og Slægtshistorisk Forening blev stiftet den 7. april 1983 som afslutning af et velbesøgt kursus i gotisk skriftlæsning. Det blev sat i værk i efteråret 1982 på foranledning af Søren Frederiksen, ét af medlemmerne af foreningens første bestyrelse.

Efter to sæsoner med gotisk skrift følte deltagerne sig nogenlunde fortrolige med at læse de specielle bogstaver og ville gerne anvende deres færdigheder mere aktivt i lokal- eller slægtshistorisk sammenhæng. Til at sætte sådanne aktiviteter i gang og koordinere dem fremkom forslaget om at stifte en slægts- og lokalhistorisk forening i området, og det blev anledning til afholdelse af et stiftende møde i Salen på Hovedbiblioteket i Esbjerg,

I de første mange år lå hovedvægten på kurser i gotisk skrift, slægtsforskning og lokalhistorie, ligesom et par aftenforedrag i hver sæson inspirerede medlemmerne til det fortsatte arbejde. Foreningen var ikke mange år gammel, før ideen opstod om  at lave en studietur til Landsarkivet for Nørrejylland for medlemmer og andre interesserede. Der blev indgået aftale med Landsarkivet, lejet bus – og næsten hele foreningens formue var på højkant. Måske var det derfor, foreningens daværende kasserer fremmede medlemstilgangen ved at sige, “at enten blev man medlem, eller også blev man sat af”. Det var ind under midnat, det var mørkt, og vi befandt os i de øde hedestrækninger omkring Karup.

Siden er aktiviteterne løbende blevet udbygget med sommerudflugt, en forårsaftentur og en efterårsaftentur. Lejlighedsvis afholdes der også medlemsaftener, hvor medlemmer kommer gratis ind eller kun betaler en ubetydelig entre.

Kontingentet til SESF, som Sydvestjysk Egns- og Slægtshistoriske Forening kaldes til daglig, er uforandret 50 kr. som ved stiftelsen. Alligevel kommer foreningen ud hvert år med overskud. Det skyldes bl.a., at medlemmer betaler kostpris for de arrangementer, udflugter m.m., som de deltager i. Kontingentet anvendes derfor fortrinsvis til dækning af foreningens løbende driftsomkostninger.

Som medlem af SESF møder man ikke blot andre med interesse for familie- og lokalhistorie – man møder også venner for livet.