Velkommen

Sydvestjysk Egns- og Slægtshistorisk Forening (i daglig tale kaldet SESF) blev stiftet i 1983. Den har hjemsted i Esbjerg Kommune, og formålet er at samle lokal- og slægtshistorisk interesserede og ved oplysende foredrag, kurser, medlemsmøder og kulturhistoriske ture at øge kendskabet til lokalhistorien og det slægtshistoriske arbejde.
Årskontingentet er 50.- kr, og man bliver medlem ved at udfylde formularen her på hjemmesiden eller sende en mail til foreningen.

KOMMENDE  AKTIVITETER

Om ejendomshistorie
Torsdag, den 28. oktober 2021 kl. 19.30
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Torvegade 47
Ved Birgit Juul Kristensen, fhv. bibliotekar og SESF’s kasserer.

Mange slægtsforskere vil gerne finde ud af, hvor deres forfædre har boet, hvordan deres ejendom har set ud, eller hvad adresse. Det vil være muligt i de fleste tilfælde, men er ikke let. I aftenens foredrag vil der blive fortalt om og vist forskellige kilder, man skal anvende og hvilke hjemmesider, man skal benytte for at finde frem til den faktiske adresse.

Der er gratis entré for medlemmer af SESF. For ikke-medlemmer er entréen 50 kr., med mindre medlemsskab tegnes. Der skal ikke købes billet på forhånd.

Gotisk skrift og administrationshistorie
Ved arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Mandage kl. 16.30-18.00, nemlig den 4., 11. og 25. oktober, den 8., 15., 22. og 29. november (dvs. undervisningsfri i uge 42 og uge 44)
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Torvegade 47

Pris: 700 kr. for medlemmer af SESF. For ikke-medlemmer er prisen 750 kr., men medlemskab kan tegnes.
Billetter købes i arkivets webshop via dette link
eller på arkivets læsesal i åbningstiden.

Værksted for lokal og personalhistorie
Ved arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Mandage kl. 19.00-21.00, nemlig den 4., 11. og 25. oktober, den 8., 15., 22. og 29. november (dvs. undervisningsfri i uge 42 og uge 44)
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Torvegade 47

Pris: 700 kr. for medlemmer af SESF. For ikke-medlemmer er prisen 750 kr., men medlemskab kan tegnes.
Billetter købes i arkivets webshop via dette link
eller på arkivets læsesal i åbningstiden.

Billede fra sommerudflugten 2016 med besøg i bl.a. Kongenshus Mindepark