Generalforsamling i SESF, den 13.03 2013

Generalforsamling i SESF den 13. marts 2014 på Hotel Britannia 

Formanden bød velkommen til de 110 fremmødte medlemmer (inkl. bestyrelsen) og foreslog Jens Hagelskjær som dirigent. Han blev valgt med akklamation og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og efter at have spurgt til kommentarer til dagsordenen, gav han ordet til formanden for aflæggelse af beretning. 

 

Bestyrelsens beretning

Det forekommer mig ikke at være så længe siden, vi var samlet ikke så langt herfra – og i samme anledning: Nemlig generalforsamling i SESF. Da der var tale om foreningens 30 års jubilæum, havde vi valgt at placere den ud – arkivet har ikke rammer til huse den store opbakning, I som medlemmer viser foreningen. Men – et år er gået, og vi skal til det igen: Generalforsamlingen i SESF.

Lad mig blive ved sidste års generalforsamling. Bestyrelsen konstaterede hurtigt, at rammerne 2013 ikke var de bedste. Lokalet på Dronning Louise lå på 1. sal, og der var ikke elevator. Dertil kom, at toiletterne lå i kælderen, hvilket ikke var godt rent praktisk. Garderobe var der heller ingen af, så med 120 mennesker forsamlet blev der tæt. Det kneb også med at se lærredet. Værst var det dog med kaffebordet – det kneb med adgang til kagebuffeten, og kaffen blev ikke brygget i det tempo, vi kunne drikke den. 21 liter kaffe mener jeg at huske, I fik indtaget. Selv det kongelige besøg kunne ikke opveje disse praktiske problemer, så bestyrelsen besluttede hurtigt at flytte arrangementet til et sted med mere plads, og det blev Hotel Britannnia.

Så efter denne indledende evaluering af sidste års årsmøde må vi hellere i gang med virksomheden. Efter generalforsamlingen sidste år havde vi forårets aftentur, der gik til Gram Slot (16. maj). Der var stor tilslutning til turen, så vi måtte deles op i to hold. Bestyrelsen fornemmede, at alle var glade fik meget at vide – man blev helt forpustet af at høre om alt det, de unge, energiske ejere havde gang i. Og planer om at sætte i gang. Forsommerens sidste aktivitet var udflugten, der gik til Haderslev og Augustenborg. Igen en god og oplysende tur, som dog ikke helt havde sommervejret med sig – mest generende var det ved morgenkaffen på Skamlingsbanken. Dog hjalp den »medbragte kølersprit« på temperaturen. Og så ventede der ellers den ene store oplevelse efter den anden – Haderslev Domkirke, Tørning Mølle – og så Augustenborg, hvor vi fik mulighed for at komme inden for og se selve slottet. Da turen blev afrundet med middag på Agerskov Kro, vendte ingen sultne hjem.

Eftersommerens aftentur gik til Mandø. Med Klaus Melbye som guide havde vi en fantastisk tur til én af perlerne i den nye Esbjerg Kommune. Og da vejret bare var perfekt – og der var masser af boller og lagkage på Mandøcentret – var det synd, der ikke kunne meldes fuldt hus til denne tur.

Foreningen har som nogle af sine hovedopgaver at sørge for igangsættelse af kurser m.m. Det er også sket – der har været kurser i gotisk skrift og slægtsforskning på forskellige medier og niveauer. Efterårets foredragsholdere var Svend Erik Christiansen, der opdaterede os m.h.t. slægtsforskning og edb, og den 7. november fortalte journalist Jesper Sørensen og hans mellemamerikanske kone om Det glemte eksperiment – om den danske udvandring til Venezuela i 1938. Begge foredrag var gode og trak nye tilhørere, hvoraf flere efterfølgende blev medlemmer.

Som sædvanlig blev der holdt juleafslutning i december, og der var udsolgt. En del tomme stole kunne dog tyde på, at en julesnue havde sendt vores medlemmer til tælling.

Diverse kurser kom også i gang efter jul, men foredraget med Jytte Skaaning måtte desværre aflyses, da hun alligevel ikke var blevet raskmeldt. I stedet blev der i al hast arrangeret en medlemsaften, og den var der pæn tilslutning til – selv om varslet var kort og arrangementet var placeret i skolernes vinterferie. Sæsonens sidste foredrag var med Leif Hansen, som fortalte sin egen historie i foredraget: I seng med fjenden. Det var et foredrag, som havde mange tankevækkende indslag.

Der er flere arrangementer efter generalforsamlingen, bl.a. en studietur til Landsarkivet. Der har SESF nok en udfordring – for selv om flere og flere kilder bliver tilgængelige digitalt, vil der stadig være brug for ture til landsarkivet, når man skal til at sætte mere kød på slægtshistorien. Også selv om Statens Arkivers digitalisering kommer til at dække flere og flere centrale kilder. Men der er en stor forhindring at komme over: Daisy! Jeg er sikker på, vi også nok skal komme over den – I skal ikke blot give op, men give Daisy kamp til stregen!

I min beretning sidste år antydede jeg, at tyverierne fra de statslige arkiver desværre havde ændret udlånspolitikken, så der ikke længere kunne lånes arkivalier til f.eks. Esbjerg Byhistoriske Arkiv. Vi talte i bestyrelsen om at råbe vagt i gevær til kulturministeren, men lærte snart, at det ville være skønne spildte kræfter. Nok så megen snak om kulturpolitisk udtørring af Udkanstdanmark ville ikke gøre indtryk! Tyverierne havde vist sig mere omfattende end offentligheden kendte til, så derfor måtte man stramme. Det sker ikke blot med hensyn til udlån, men også med hensyn til adgang til benyttelse af arkivalier på Statens Arkivers læsesale. Det er slut med at tage mapper og tasker med, papir skal være i løsark og må ikke omfatte mere end 20 ark, og får man brug for mere papir, sponserer staten. PC og kamera må man stadig have med, men ikke i tasker. Ved ankomsten bliver man kontrolleret, og det er slut med at sidde, hvor man ønsker det. Man skal sætte sig på den anviste plads. Og når man forlader arkivets læsesal, kontrolleres man på ny samtidig med, at man skriver sit navn i protokollen. Næste skridt kan meget vel blive, at mandlige arkivgæster skal møde i badeshorts og badesandaler og kvindelige gæster i bikini og badesandaler. »Det er synd for personale«, kommenterede ét af vore medlemmer mit udsagn. Det kan hun måske have lidt ret i – men lur mig: Vi har ikke set de sidste stramninger på adgangen til læsesalene endnu. 

De mange restriktioner er dog ikke gode for slægtsforskningen og lokalhistorien – folk mister lysten til at besøge Statens Arkiver. Og når der ikke kommer besøgende, indskrænkes åbningstiden, og …. ja, I kan selv regne ud, hvad der sker. Så også derfor må fortsætte med at besøge landsarkivet.

Der er stadig opgaver for SESF at tage fat på – og én af de største ligger på mine skuldre: At få hjemmesidesagen afsluttet. Det skulle være muligt i år, hvor jeg ikke har videreuddannelse og andre tilsvarende opgaver hængende over hovedet. Så det får topprioritet.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne bringe en tak til vores forskellige samarbejdspartnere – ikke mindst Folkeuniversitetet, som hjælper os med kursusvirksomhed og foredrag. Der er også god grund til at takke Darum Busser, der er vores fast transportør til foreningens udenbys arrangementer. Det bliver de så ikke til sommerudflugten, erfarede jeg i dag: De skal til Le Mans. Det lignede ikke Kaj Ivan at stille op der, men hans kone Birgitte har garanteret, at han holder bussen uden for banen. Darum Busser har dog sikret os en bus fra en et andet selskab.

Som formand vil jeg gerne takke bestyrelsen for godt og konstruktivt samarbejde i årets løb. 

En særlig tak vil bestyrelsen dog bringe til jer medlemmer. I møder trofast op, så det er en fornøjelse at arrangere noget for jer. Vi forventer at se jer i lige så stort talt til de kommende arrangementer i SESF.

Beretningen blev godkendt med akklamation. 

 

Regnskab 2013

Regnskabet for 2013, som blev vist på storskærm, blev gennemgået af kassereren. Det udviste et overskud på kr. 9.794, og egenkapitalen var pr. 31.12.2013 på kr. 104.162. 

Regnskabet blev godkendt med akklamation. 

Medlemmerne blev endnu engang opfordret til at aflevere deres mailadresse samt evt. adresse-/mailændringer. Det holder portoudgifterne nede.

Derefter fremlagde kassereren foreningens udgifter i lagkageform på storskærm. 

 

Kontingent

Bestyrelsens forslag om uændret kontingent – 50 kr. – blev ligeledes godkendt med akklamation. 

 

Valg

Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Juul Kristensen og Jørgen Dahl Nielsen var på valg og blev genvalgt med akklamation. 

Suppleanten, Harry Hansen, ønskede ikke genvalg efter ca. 12 år på posten. Jens Hagelskjær blev valgt med akklamation. 

Revisoren, Valdemar Nygaard, blev genvalgt med akklamation. 

 

Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag. 

 

Eventuelt

Under eventuelt henviste formanden til, at der ingen udgifter havde været til repræsentation de sidste to år, men det vil der være i regnskabet for 2014, da foreningen gav Harry Hansen et gavekort for sit store arbejde gennem årene. 

Derefter blev generalforsamlingen erklæret for afsluttet og der blev mulighed for at betale kontingent inden kaffen. 

Efter et dejligt kaffebord blev der udtrukket fire gevinster, hvorefter formanden viste billeder og fortalte om sine to ture til Israel. 

 

Ref.: Conny Ølgod 

14.03.2014

 
Kivaweb